Andrea Vacovská *1989

M andrea.vacovska@gmail.com

2013—2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
ateliér Tvorba písma a typografie, MgA.
ateliér Grafický design a vizuální komunikace

2008—2012 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Fakulta umění a designu, Katedra vizuální komunikace,
ateliér Grafický design 2, BcA.

2010—2011 Kunstuniversität Linz /
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung,
atelier Grafik-design und Fotografie (zahraniční studijní stáž)