3/4 Magazine
#33 New Passé

Každé číslo časopisu 3/4 vždy zpracovává jiný grafický designér. Není nutné dodržovat téměř žádná pravidla – rubriky, formát ani jednotný vizuální styl napříč čísly neexistují. Téma čísla New Passé jako protimluv, přesmyčka k volné interpretaci a inspirace. Výtvarné řešení čísla kombinuje různé materiály, formy a technologie tisku. Sazba nutně nepodléhá logickým postupům. Magazín je jako organismus, který je možné číst od konce či zprostřed, doplňovat jeho obsah a užívat si to.

Every issue of 3/4 Magazine are designed by other designers. There are no rules – sections, size, unified visual style are not present. New Passé topic as the contradiction of terms, free interpretation and inspiration. Design combines different materials, forms and print technologies. Layout doesn’t need to follow common rulles all the time. Magazine like an organism you can read from the end of pages or just from the middle of the book, add the content and enjoy that.

Časopis vznikl ve spolupráci s Lukášem Parolkem.
Magazine was born in cooperation with Lukáš Parolek.

Tisk a knihvazba / Printing and bookbinding Kudlapress
Fotografie / Photo Jaroslav Moravec

28_3075-mag.jpg
       
28_4075-mag.jpg
       
28_5075-mag.jpg
       
28_6075-mag.jpg
       
28_7075-mag.jpg
       
28_8075-mag.jpg
       
28_9075-mag.jpg
       
28_10075-mag.jpg
       
28_11075-mag.jpg
       
28_12075-mag.jpg
       
28_13075-mag.jpg
       
28_14075-mag.jpg
       
28_15075-mag.jpg
       
28_16075-mag.jpg
       
28_17075-mag.jpg
       
28_18075-mag.jpg