Kitchen Dialogues

Drobná dokumentární publikace Kitchen Dialogues mapuje první etapu stejnojmenného uměleckého projektu Martiny Bobříkové a Oscara De Carmen.

Small book Kitchen Dialogues documents first phase of the art project of Martina Bobříková and Oscar De Carmen.

Kniha vznikla ve spolupráci s Lukášem Parolkem.
The Book was born in cooperation with Lukáš Parolek.

Vytištěno na Risographu / Printed on Risograph
Tisk a knihvazba / Printing and bookbinding Kudlapress
Fotografie / Photo Jaroslav Moravec